Tystnadsplikten....

Tystnadsplikt är en självklar sak för mig, som jobbar med förtroenden från människor. Jag diskuterade med en präst häromdagen om tystnadsplikt och han sa ju bara "att du har ingen tystnadsplikt". Präster kan vara lite "styva i hatten" ibland och se sig som väldigt speciella på den här jorden. Jag fick då lägga till ett ord i diskussionen "moralisk tystnadsplikt", men efter att ha läst på, så naturligtvis har vi tystnadsplikt. Jag skulle inte vilja anlita mig om jag gick runt och berättade vad alla har berättat. Två präster med sina tystnadsplikter har ställt till det för mig i livet, så jag är inte så impad.

0
Feed