Skrivet år 2009...

Jag skrev två  böcker åren 2008-2009. De har legat i byrålådan länge nog och jag skriver nu in manus till bokförlaget i PDF för att kunna skicka iväg dom. De är skrivna med automatisk skrift. Jag la bara fingrarna på tangenterna och lyssnade och skrev. Jag citerar ur Gråt inte - du är inte ensam ett stycke där jag talar med min guide, som kallar mig O som i Osintra. Jag ställde tysta frågor och fick följande svar.

"Hur går det med klimatförändringarna?

Rekordvarmt klimat nu. Får kloka råd men lyssnar inte. Arbetsamma år framför er. Havet stiger över sina breddar, bostäder dränks, ge inga skördar, gråt och klagan. Bara ditt land O någorlunda förskonat. Får stora vattenmassor över sig. Orkaner i massor. Hemlösa. Beror på slöseri på jorden.

Vad kommer att hända?

Städer och hav raderas ut. Hav tar nu riktning. En jordförskjutning, det vill säga jordskred äger rum.

Går jorden under?

Nej, inte under, men får nya strandlinjer."

Det var väl inte helt fel sagt år 2009.

 

 

 

0
Feed