Numerologiskt år 2022....

Jag har sysslat mycket med numerlologi och är intresserad av  siffrornas betydelse för våra liv. Numerologin går från 1 till 9 och så börjar det om igen. Allt ligger dolt i siffrorna.  Det intressanta med år 2022 är att 22 är ett så kallat master number. Ett starkt nummer. Det finns 11, 22, 33 och 44. Får se hur vi kommer att påverkas. 

Vår personliga siffra grundar sig på vår födelsedata. Vår själsliga siffra bygger på vårt namn vid födelsen. Personligheten hur människor betraktar oss , Ödesvägen kan vi få fram. Ja, det är mycket spännande. 

0
Feed