Inget riktigt medium.....

Jag följde en tid i somras en ganska välkänd grupp, som var intresserade av övernaturliga händelser. Det var verkligen olika människor, som gjorde kommentarer där. Jag blev utsatt. Jag skrev några inlägg och plötsligt var det en kvinna som skrev: "J,a men hon är inget berömt medium av dom här vanliga i t ex tv."  Jag blev rasande och gick ur efter att ha besvarat inlägget. Jag är ett medium sedan barnsben. Vem är hon att döma. Jag skulle aldrig få tillåtelse av mina guider att medverka i TV. Det behövs inte för att visa upp sig. Det har hänt att det har ringts från tidningar och vill göra intervjuer - men  nej. Det ska vi inte. 

0
Feed