Inga frågor är dumma......

Ibland är klienten tveksam att ställa vissa frågor. Kanske säger att det här är en så dum fråga, så jag vill knappast ställa den, men vi har hört allt förut, så det är bara att ställa den. Får vi svar, så får vi. Guiderna bestämmer hur mycket vi ska veta. Vi kan ibland också diskutera sexuella frågor, men det har inget att göra med pornografi, utan kanske något som hänt i relationen. Vi är med i Etiska rådet och det finns regler för hur vi får diskuera vissa frågor. Spel. aktier, lotto m m får vi inte svara på. Känslor, stress, otrohet, skiljas, kärlek - det går bra. Vi är utvecklade mot känslor.

0
Feed