Facebook...

Vi har annons på facebook, men vi har strul med att komma in där. Det är den privata facebook so är låst. Vi väntar på att Facebook ska låsa upp.

0
Feed