Bokstavera namn...

Vi har många som ringer, som talar olika språk och ibland är det svårt att uppfatta namnet. Vi ber därför att få namnet bokstaverat för att vi lättare ska kunna kalla er vid namn. Det är trevligare för alla. Tack för hjälpen.

0
Feed