Änkemantrat.....

Jag började meditera som ung. Jag har haft hundratals i mina guidade musikmeditationer. Jag gjorde på mitt sätt. Under 1980-talet var jag som mest aktiv privat med meditationer. Det var gå jag fick upp mina inkarnationer, som ja skriver om i mina böcker. Jag anser också att meditationen är ingången till det andliga seendet och hörandet. Jag använde inte mantra när jag mediterade, eftersom jag använder guiding med musik till olika platser. Vid ett tillfälle säger min guide "du får änkemantrat". Jag blev helt förvånad. Vadå änkemantrat. Jag såg mig inte som någon blivande änka. Min bestörtning när jag fick en aha-upplevelser härom veckan och kom underfund med att min ex-man begravdes den 21 december 2021. Alltså kan man säga änka. 

0
Feed