Änglar i predikan....

Jag går i kyrkan ibland på mässa. Igår var det ängelns dag i predikan. Jag har i sommar bytt kyrka och prästen är ganska ny för mig. Det handlade om änglar igår - mina favoriter. Jag älskar änglar. Jag tänkte en snabb tanke hur ska det här gå att göra en predikan med änglar, men jag fick ändra mig. Plötsligt hör jag i pedikan hur prästen förklarade vad änglar är. Ja, det var samma åsikt och erfarenhet jag har av änglar. En så vacker predikan. Jag fick ju en ny ledsagare i veckan - ängeln Kora. 

I förra bloggen så lyckades jag få in en bild på vår logga - Angel of Light. Det finns inga ansiktsdrag, så det kan vara du eller jag. Vi är änglar ibland. Åtminstone får jag höra det ibland på min sms när jag haft ett riktigt bra samtal.

0
Feed