Alla själars dag.....

Citat ur min bok "Den blå boken" samtal med guiderna.

En fråga som ofta kommer upp är vad som händer när vi dör, behöver vi vara rädda?

Guiden svarar:

"Problemet med denna fråga är att döden skrämmer de flesta. Ni klamrar er fast vid det jordiska livet i det längsta. Ni ser inte att ert rättmätiga hem är i den andliga världen. Ni ser inte med era inre ögon. Där finns bilder från era liv på den andliga sidan. Er tillvaro på jorden är ett kort gästspel för att ställa saker och ting tillrätta och också få lugn och ro i  den andliga världen.

Vi har sagt så många gånger och i så många sammanhang att vi finns där och tar emot er när den stunden kommer. Ingen lämnas åt sitt öde i den stunden. Det finns frivilliga andesjälar, som har denna uppgiften att stödja och hela den som kommer över ofta från en jobbig karma på jorden.Det är sant att övergången kan vara jobbig. Den som aldrig haft andliga tankar eller levt ett andligt liv förstår inte övergången. Kroppen känns inte som död, allting är så lätt och ljust. Ingen smärta bara lugn och stillhet. Jordens övermäktiga krav är borttagna. Själen känns fri och lätt. Om smärtan finns kvar i "kroppen" har vi "sjukhus" för det på den andliga sidan.  Du får undervisning om livet på den andliga sidan. Du kan vara frågvis och vi försöker stilla din kunskapstörst. "Sjuksköterskor" finns vid  din sida och ser till att du inte är rädd ellr osäker i ditt nya liv. Du  kan också läggas i vila, ett slags dvala där vi låter dig vila från ditt jordiska liv. Därför kan man inte alltid ta kontakt med ett medium snart efter en övergång."

0
Feed